sobota, 28 lutego 2009

"amerykanka rowerowa"


Wyniki pomiarów dla "amerykanki" na piaście rowerowej

I. Pomiar dla 380 obr/min
1. Bez obciążenia - 75V
2. Obciążenie żarówka 60 W, 230V - 73V 200mA (14W)

II. Pomiar dla 500 obr/min
1. Bez obciążenia - 165 V
2. Obciążenie żarówka 60 W, 230 V -
160 V, 220 mA (35W)

III. Pomiar dla 380 obr/min

Obciążenie żarówka halogenowa 12V 65W - pełny rozbłysk żarówki, na amperomierzu 5 A zabrakło skali i po chwili nastąpiło zerwanie magnesów z obu tarcz!!!

Dla około 120 obr/min, bez obciążenia, napięcie wynosiło około 17V

WNIOSKI:

1. Trudno określić precyzyjnie moc prądnicy - z ostatniego niedokończonego pomiaru wynika, że wynosi ona, co najmniej, około 60 - 100W.
2. Zakładając duże obroty (około 300 obr/min i więcej) należy szczególną uwagę zwracać na mocowanie magnesów na rotorze:
  • wytoczyć 1 mm próg na zewnętrznej granicy tarcz, na którym będą się opierały magnesy,
  • wykonać pierścień (sklejka, preszpan, itp) z otworami na magnesy i zalać magnesy razem z tym pierścieniem na tarczy,
  • magnesy otoczyć opaską ze szklanej tkaniny.
3. Jedną z przyczyn zerwania się magnesów jest - jak przypuszczam - zbyt mała grubość tarczy w stosunku do grubości magnesów.


Wyniki pomiarów dla "amerykanki rowerowej" ze zmienionymi (grubszymi) tarczami.


Po wyżej opisanej "katastrofie" dotychczasowe tarcze o grubości 1 mm zostały zmienione na nowe o grubości 3 mm. Pomiary wykonane w dokładnie tych samych warunkach jak przy tarczach 1 mm pozwalają na wyciągniecie wniosków dotyczących wpływu grubości tarcz na wydajność prądnicy.I. Pomiar dla 380 obr/min
1. Bez obciążenia - 120 V
2. Obciążenie żarówka 60 W, 230V - 115V 220mA (25 W)

II. Pomiar dla 500 obr/min
1. Bez obciążenia - 220 V
2. Obciążenie żarówka 60 W, 230 V -
200 V, 240 mA (48W)

III. Pomiar dla 380 obr/min
Obciążenie żarówka halogenowa 12V 65W - silnik tokarki o mocy 100 W nie był w stanie uciągnąć obciążenia.

Dla 60 obr/min, bez obciążenia, napięcie wynosiło 7,5V

WNIOSEK


Zwiększenie grubości tarcz z 1 mm do 3 mm zwiększyło moc prądnicy
o blisko 3/4.